VOS Whistleblowing s řízením korupčních rizik

je samostatný modul znalostní aplikace ISIT software CZ/SK v českém nebo slovenském právním prostředí.

ISIT software CZ/SK je znalostní softwarová aplikace s lokalizací v slovenském, českém a anglickém jazyce. Je vytvořena auditory s praktickými zkušenostmi v právním rámci slovenské/české legislativy při řízení všech procesů kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, protispolečenské činnosti včetně tvorby a udržování bezpečnostní dokumentace. Aplikace je manažerskou konzolí pro bezpečné a spolehlivé řízení procesů v každé organizaci.

Více informací o modulech získáte na wwww.isitcz.cz nebo www.isitslovakia.sk

V České republice

je aplikace distribuována pod obchodním názvem ISIT software CZ v české jazykové lokalizaci a v právním prostředí české legislativy.

V Slovenské republice

je aplikace distribuována pod obchodním názvem ISIT software SK ve slovenské jazykové mutaci a v právním prostředí slovenské legislativy.

V obou případech je možné použít anglickou jazykovou mutaci v příslušném právním prostředí, s výjimkou překladu databáze údajů

Pro smluvní Partnery, kteří využívají multiadmin platformu na komerční bázi pro poskytování služeb zákazníkům nabízíme BRAND názvu modulů aplikace

Modul VOS Whistleblowing s řízením korupčních rizik
Je samostatným modulem znalostní aplikace pro důvěryhodné, bezpečné ohlašování, procesování a vyhodnocování protispolečenských a protikorupčních aktivit podle platné legislativy vycházející ze Směrnice 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice o whistleblowingu) doplněný o nezávislou část řízení korupčních rizik dle ČSN ISO 37001.

Softwarový modul VOS W je bezpečným řešením, které garantuje bezpečnost a důvěrnost při oznamování a zpracování osobních údajů Oznamovatele a předmětu oznámení

Povinný subjekt má umístěn odkaz na VOS W na své webové stránce, jejímž prostřednictvím libovolný Oznamovatel může bezpečně s garancí důvěrnosti nahlásit svůj Podnět s volbou anonymního nebo chráněného oznámení.

Aplikační část softwarového modulu má instalovanou Pověřená osoba/Pověřené osoby, která přijímá, procesuje a vyhodnocuje všechna Oznámení.

Důvěrnost při zpracování je garantována administrací portálu se zabezpečeným uchováváním dat.

ZPŮSOB VYUŽITÍ

VOS W jako individuální řešení pro Povinný subjekt
VOS W jako služba pro X povinné subjekty ( pro Partnery poskytující službu Pověřené osoby) , subjekty jsou zalicencovány s důrazem na bezpečnost uchovávaných dat


Proč zvolit naše řešení?

1. Tradice a bezpečnost – architektura modulů aplikace je ověřena několikaletým používáním tisíců uživatelů v modulech GDPR a KBO, kde garantujeme důvěrnost a bezpečnost při zpracovávání citlivých aktiv
2. Jednoduchost a oparebilita využití
3. Příjemná cena a dostupná podpora
4. Plná podpora pro Partnery poskytující služby zákazníkům ( právní kanceláře, IT služby, BOZP a GDPR specialisty aj.) s možností Brandu dle požadavku Partera
5. Nadstavbová část Analýzy korupčních rizik podle ISO/IEC 37000
6. Možnost využití dalších modulů aplikace jako manažerské konzole pro řízení procesů v organizacích (GDPR, KYBE, Helpdesk, eLearning)


Podporné služby

Na požádání zrealizujeme služby externího auditu protikorupční činnosti v organizaci, proškolení zaměstnanců organizace nebo služby Pověřené osoby


Kompetence a kvalifikace

Softwaroví architekti modulu VOS Whistleblowing a řízení korupčních rizik jsou R. Václav LL.M., MBA, interní auditor systému managementu proti korupci podle normy ČSN ISO 37001:2019 (TÜV SÜD) a Ing. B. Simonovič lead auditor informační bezpečnosti ISO/IEC 27001 (Tayllorcox)

eLearning

Modul VOS Whistleblowing má přístup k web platformě eLearning k proškolení zaměstnanců povinného subjektu i k problematice whistleblowingu.

Kontakt

Sídlo společnosti v ČR

ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno
IČO: 09453741
DIČ: CZ09453741
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
IBAN: CZ77 0300 0000 0002 9468 3635
telefon: +420 607 715 380
www.isitcz.cz
mail : info@isitcz.cz

Společnost ISIT SOFTWARE CZ, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119103

Sídlo spoločnosti v SR

ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO: 44783990
IČ DPH: SK2022839104
Bankovné spojenie: ČSOB, a.s. IBAN: SK59 7500 0000 0040 2403 0210

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58669/B

Zákaznická podpora

telefon: + 421 911 110 305
e-mail: info@isitslovakia.sk

Technická podpora

telefon: +421 948 603 722
e-mail: support@isitslovakia.sk

info@isitslovakia.sk